هشدار حسن روحانی از کاهش منابع آبی در ایران – تهران پلاس | Tehran Plus – Tehran Videopublished: 2019-01-09 14:09:40

Watch the original Tehran Video here

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

2 Comments - Write a Comment

  1. این روحانی میتونه کلا حرف نزنه ؟در مورد هر چیزی که حرف زده تبدیل به گوه شده اون مساله .کلا خفه بشه تا دوران ننگین ریاست جمهوریش تموم بشه با پولهایی که به همراه فک و فامیلش دزدیده بره عشق و حال با ملت ایرا چکار داره این بیشرف؟

    Reply
  2. بگو اخلاق تونه خوب کنین همه چیز عاالی خواهد شد…

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.